[Đăng ngày: 24/05/2019]


Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, ngày 20/5/2019 Khoa Xây dựng đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Cao đẳng niên khóa 2016 - 2019 thuộc các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng và Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng.
 

[Đăng ngày: 02/05/2017]


Thực hiện kế hoạch đào tạo và Quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III, sáng ngày 28/3/2017, Khoa Xây dựng long trọng tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 21 sinh viên Khóa 38 ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. 

Doanh nghiệp đối tác