[Đăng ngày: 10/04/2017]


Hội CCB Trường Cao đẳng GTVT III hiện có 12 hội viên. Nhiệm kỳ II (2012-2017), tập thể cán bộ, hội viên không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ; luôn ra sức phấn đấu và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”;

CÁC TIN KHÁC
Doanh nghiệp đối tác