[Đăng ngày: 21/04/2016]


 
Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp là một trong những hoạt động trọng tâm được Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III liên tục triển khai nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cũng như đảm bảo đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, cũng với ý nghĩa đó, sáng ngày 22/4/2016, tại Hội trường B – Cơ sở I, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III đã ký kết thành công bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà trường và Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors.

CÁC TIN KHÁC