[Đăng ngày: 13/09/2019]


Sáng ngày 13/6, Khoa Cơ – Điện đã tổ chức chương trình đưa sinh viên tham quan thực tế tại Công ty Cổ Phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng. Hoạt động nhằm mục tiêu giúp sinh viên ngành Hàn, ngành Cơ Điện tử tiếp cận với thực tế, trau dồi kỹ năng làm việc nhóm và lắng nghe sự truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn.
Doanh nghiệp đối tác