Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Lịch sử hình thành

[Đăng ngày: 23/02/2016]

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


KS. Phan Thông
Từ 1976 – 1997

KS. Võ Duy Tư
Từ 1976 – 1991


KS. Cao Thọ Cử
Từ 1990 – 1999
(đã mất)


KS. Lê Thanh Tịnh
Từ 1997– 2000
(đã mất)

ThS. Lê Quang Phiệt
Từ 1998 – 2003

ThS. Hồ Thế Thường
Từ 2003 – 2009

CÁC TIN KHÁC

Đang online: 29


Số lượt truy cập: 2675534

Doanh nghiệp đối tác