[Đăng ngày: 29/08/2016]


Tuần lễ sinh hoạt công dân dành cho Tân sinh viên Khóa 40, năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III diễn ra từ ngày 22/8/2016 đến ngày 27/8/2016.