[Đăng ngày: 19/09/2017]


Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2017, Chi bộ Khối Trung tâm tổ chức Lễ kết nạp đảng và trao Quyết định chuẩn y kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam của Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ GTVT cho hai đảng viên. 

CÁC TIN KHÁC