Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 29/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ
Tên tiếng Anh : Industrial and Building Engineering Technique
1.Kiến thức
 • Đủ kiến thức giáo dục đại cương và các môn cơ sở kỹ thuật có nền tảng vững cho các ngành Kỹ thuật đặc biệt chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp hình thành kỹ năng trong chuyên ngành và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành nâng cao lên.
2. Kỹ năng
 • Kỹ năng xây dựng, thi công công trình: thực hiện chuyên nghiệp các công tác thi công (bê tông, cốt thép, gạch xây,..) của công trình xây dựng, đọc bản vẽ và triển khai các bước thực hiện công tác thi công cho tổ đội nhóm thực hiện.
 • Kỹ năng quản lý: quản lý tốt các công tác xây dựng ở công trình, các hồ sơ thủ tục bản vẽ của công trình xây dựng. Thực hiện tốt tiến độ theo yêu cầu của công trình. Lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức tiến độ và thi công và tính dự toán các công trình chuyên nghiệp.
 • Kỹ năng bản vẽ : đọc và hiểu tốt các nội dung cần phải làm trên bản vẽ xây dựng. Vẽ kỹ thuật các công trình xây dựng theo hướng dẫn thiết kế kỹ thuật, hoặc triển khai bản vẽ thi công theo thiết kế. 
 • Kỹ năng giám sát : tham gia giám sát và quản lý việc thực hiện các công tác của công trình xây dựng theo đúng hồ sơ được duyệt.
 • Kỹ năng tin học, ngoại ngữ : vận dụng tốt tin học thực hiện tốt công tác được giao, ở mức trình độ B tin học (Word, Excel, Project, Internet, Autocad, Sap, Etabs) và trình độ tiếng Anh tương đương 250-295 điểm TOEIC.
 • Kỹ năng mềm : có kỹ năng làm việc nhóm, tự học, giao tiếp tốt, sinh hoạt cộng đồng, có khả năng tổng hợp thông tin trên internet, trao đổi qua email. Phối hợp tốt về chuyên môn với công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn, có thể h¬ướng dẫn chuyên môn cho các bậc thợ thấp hơn.
3. Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
 • Ý thức trách nhiệm công dân cao.
 • Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
 • Kỷ luật và tác phong công nghiệp.
 • Có nhận thức đúng về CNXH, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng.
 • Đủ các phẩm chất của người công dân: sức khỏe tốt, chấp hành tốt chính sách nhà nước, tôn trọng pháp luật và làm theo hiến pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 • Có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế ngành, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Triển khai thiết kế kết cấu công trình
 • Giám sát công trình thi công.
 • Phụ trách kỹ thuật xây dựng hoặc phụ trách đội thi công.
 • Nhân viên kế hoạch và kỹ thuật làm việc ở các công ty về xây dựng.
 • Nhân viên các phòng ban thuộc về xây dựng trong các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Tham gia xuất khẩu lao động thực hiện các công tác xây dựng ở nước ngoài.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
 • Liên thông lên Đại học, học tiếp ở các bậc học cao hơn trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • Đủ khả năng tự học và tự nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Học tiếp các ngành khác trong lĩnh vực xây dựng như : cầu đường, công nghệ vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình,..
6. Các chương trình, tài liệu chuẩn được tham khảo :
 • Chuẩn đầu ra của Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.
 • Chuẩn đầu ra Đại Học Tôn Đức Thắng Tp.Hồ Chí Minh.
 • Chuẩn đầu ra Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh.
 • Chuẩn đầu ra của các trường Cao đẳng Xây dựng số 1,2,3 Tp.Hồ Chí Minh.
 • Chương trình khung giáo dục đại học, trình độ cao đẳng, ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Đang online: 77


Số lượt truy cập: 2488447

Doanh nghiệp đối tác