Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Văn bản chỉ đạo & điều hành

[Đăng ngày: 22/09/2014]

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO & ĐIỀU HÀNH

 Số hiệu Trích yếu nội dung   Ngày ban hành Ghi chú 
367 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV  HKI năm học 2015-2016
24/09/2015  Trường CĐ GTVT III
366 /QĐ-CĐGTVTIII
Quyết định Về việc khen thưởng HSSV đạt loại khá, giỏi trong HKII năm học 2014-2015

24/09/2015  Trường CĐ GTVT III
352 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 đợt 1 (dành cho các lớp khóa 37, 38)
17/09/2015  Trường CĐ GTVT III
353 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016 (Đợt 1 dành cho HSSV khóa 37, 38)
17/09/2015  Trường CĐ GTVT III
297/QĐ-CĐGTVTIII Quyết định Về việc phân công công việc giữa Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng
04/08/2015  Trường CĐ GTVT III
201 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định về việc khen thưởng HSSV đạt loại khá, giỏi, xuất sắc trong HKI năm 2014 - 2015
02/06/2015  Trường CĐ GTVT III
200 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV HKII năm học 2014-2015
 02/06/2015  Trường CĐ GTVT III
146/QĐ-CĐGTVTIII  Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2014 - 2015
20/4/2015  Trường CĐ GTVT III
145/QĐ-CĐGTVTIII  Quyết định về việc cấp học bổng trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014 - 2015
20/4/2015  Trường CĐ GTVT III
18 /QĐ-CĐGTVTIII Quyết định về việc ban hành quy định xét học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy  30/01/2014  Trường CĐ GTVT III
15/TB-CĐGTVTIII Thông báo về việc bố trí chỗ đỗ xe (môtô, gắn máy) của viên chức và người lao động  27/01/2014  Trường CĐ GTVT III
14
/TB-CĐGTVT III
Thông báo Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 611/QĐ-CĐGTVT III ngày 27/11/2014 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Giao thông vận tải III
 26/01/2014  Trường CĐ GTVT III
108
/QĐ-CĐGTVT III
Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phần mềm “Quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Trường Cao đẳng GTVT III – tPublic”
 08/01/2014  Trường CĐ GTVT III
632/QĐ-CĐGTVTIII Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III năm 2014   19/12/2014  Trường CĐ GTVT III
9954/KH-BGTVT Kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê-bô-la  14/08/2014  Bộ GTVT
2914/QĐ-BGTVT Công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Giao thông vận tải  01/08/2014  Bộ GTVT
2914/QĐ-BGTVT Về việc ban hành Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải  31/07/2014  Bộ GTVT

CÁC TIN KHÁC

Đang online: 30


Số lượt truy cập: 2675557

Doanh nghiệp đối tác