Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 26/11/2014]

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch và kế hoạch đầu tư tài sản; thực hiện mua sắm, quản lý tài sản phục vụ mọi hoạt động của Trường.
  • Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch: Kiểm tra, giám sát thi công và sửa chữa các công trình xây dựng trong Trường từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.  
  • Triển khai các văn bản quy định của Nhà nước, soạn thảo quy chế về quản lý, sử dụng tài sản của Trường.
  • Mua sắm, cấp phát vật tư, dụng cụ và thực hiện điều phối sử dụng các phương tiện, trang thiết bị  phục vụ mọi hoạt động của các đơn vị trong Trường.
  • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức quản lý và sử dụng, khai thác có hiệu quả nhà đất, phương tiện, máy móc và trang thiết bị. 
  • Kiểm tra, giám sát việc quản lý tài sản các đơn vị thuộc Trường.
  • Tổ chức kiểm kê, đánh giá, phân loại và đề xuất xử lý tài sản, đảm bảo phát huy tác dụng và tiết kiệm trong sử dụng tài sản

CÁC TIN KHÁC

Đang online: 755


Số lượt truy cập: 1926817

Doanh nghiệp đối tác