Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 22/08/2020]


ThS. HOÀNG BÁ KHOA

Chức vụ: Trưởng khoa

Chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; 

Chuyên môn giảng dạy: Dạy tích hợp
   
CN. NGUYỄN QUANG HÙNG

            
Vị trí:  Phó trưởng khoa

Chuyên môn: Kỹ sư động cơ ngành cơ khí

Chuyên môn giảng dạy: Dạy tích hợp

   
ThS. CHU MINH THU

            
Vị trí:  Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ lý luận và phương pháp dạy học

Chuyên môn giảng dạy: Dạy tích hợp


ThS. NGUYỄN HỮU TRÍ
          
Vị trí:  Trưởng bộ môn thực hành cơ khí

Chuyên môn: Thạc sĩ công nghệ chế tạo máy

Chuyên môn giảng dạy: Dạy tích hợp
   
CN. NGUYỄN VĂN HẢI
             
Vị trí:  Trưởng bộ môn điện-điện lạnh

Chuyên môn: Kỹ sư điện điện tử

Chuyên môn giảng dạy: Dạy tích hợp
 
CN. 
ĐẶNG CHÍ NHÂN

Vị trí: Quản lý xưởng

Chuyên môn: Kỹ sư công nghệ ô tô

Chuyên môn giảng dạy: Dạy tích hợp


CN. 
LÊ VĂN LỄ

Vị trí: Giảng viên

Chuyên môn: Kỹ sư công nghệ ô tô

Chuyên môn giảng dạy: Dạy tích hợp


CN. HOÀNG ĐỨC HẠNH

            
Vị trí:  Giáo vụ

Chuyên môn: Cử nhân kế toán

 
NGUYỄN HÙNG MINH

Vị trí: Nhân viên

Chuyên môn: Kỹ sư vật lýThS. LÊ THỊ KIỀU CHINH
             
Vị trí:  Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Chuyên môn giảng dạy: Dạy tích hợp
   
ThS. LÊ HỮU CẦU
             
Vị trí:  Giảng viên

Chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Chuyên môn giảng dạy: Dạy tích hợp
 
 CN. NGUYỄN VĂN THÀNH

Vị trí: Giảng viên

Chuyên môn: Kỹ sư  Kỹ thuật Điện

Chuyên môn giảng dạy: Dạy tích hợp

Đang online: 397


Số lượt truy cập: 2549291

Doanh nghiệp đối tác