Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 13/11/2013]ThS. PHẠM THỊ THANH XUÂN


Chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách kế toán
NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán tiền lương, lao động.
ThS. LÊ THỊ THU HIỀN


Vị trí: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán thanh toánNGUYỄN THỊ LY

          
Vị trí:  Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán tổng hợp
LÊ THỊ THANH TÂM

           
Vị trí:  Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách:  Thủ quỹ
LÊ THỊ LÝ


Vị trí:  Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: 


CÁC TIN KHÁC

Đang online: 732


Số lượt truy cập: 1926151

Doanh nghiệp đối tác