Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 10/01/2017]

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Quan hệ quốc tế thành lập năm 1999, là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác NCKH & QHQT; xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch chiến lược, phát triển Trường theo đúng quy hoạch của Nhà nước; chuyển ngữ tiếng Anh thông tin của Website Trường.
CÁC TIN KHÁC

Đang online: 660


Số lượt truy cập: 1926541

Doanh nghiệp đối tác