Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 10/01/2017]

Phòng Quản trị thiết bị - Xây dựng cơ bản được thành lập vào tháng 1/2016, là đơn vị có chức năng tham mưu và thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư máy móc, trang thiết bị tại các phòng học và phòng làm việc; thực hiện quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng máy móc, trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho làm việc, giảng dạy, nghiên cứu và học tập trong toàn Trường; kiểm tra, giám sát thi công các công trình xây dựng và sửa chữa trong Trường từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.Đội ngũ CB-CNV Phòng Quản trị thiết bị và xây dựng cơ bản

Đang online: 727


Số lượt truy cập: 1925989

Doanh nghiệp đối tác