Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 09/01/2017]

Phòng Tài chính (PTC) tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển và quản lý công tác tài chính. Là một tập thể đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, tuyệt đối tuân thủ qui chế quản lý tài chính và pháp luật về kế toán. Trong quá trình công tác, PTC luôn cố gắng cải tiến phương thức làm việc, rút gọn thời gian làm thủ tục và thanh toán cho CBCNV – SV; tăng cường ứng dụng tin học, tận dụng hết chức năng của các phần mềm Quản lý thu học phí, Quản lý đào tạo, phần mềm kế toán.Đội ngũ nhân sự Phòng Tài chính năm 2016

Đang online: 717


Số lượt truy cập: 1925885

Doanh nghiệp đối tác