Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 30/11/2018]

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển và quản lý công tác tài chính; lập dự toán, tổ chức thực hiện nghiệp vụ thu, chi; quyết toán hàng tháng, quý, năm, theo đúng chế độ hạch toán - kế toán của Nhà nước. 
  • Kết hợp với phòng Quản trị thiết bị & Xây dựng cơ bản tổ chức kiểm kê tài sản theo chế độ quy định, đánh giá, phân loại tài sản và tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hỏng, hết hạn sử dụng.
  • Thực hiện chế độ khấu hao tài sản cố định;  theo dõi cấp phát (xuất, nhập) vật tư, tài sản, nhiên liệu theo đúng quy định hiện hành.
  • In các chứng từ thu, chi, biểu mẫu theo quy định thống nhất toàn Trường.
  • Thực hiện các báo cáo, quyết toán tài chính, quyết toán thuế, nộp thuế (nếu có) theo đúng định kỳ; báo cáo công khai thu chi tài chính của các đơn vị và Trường theo quy định hiện hành.
  • Giám sát hoạt động tài chính các trung tâm theo đúng quy định của nhà nước. Hàng năm theo nhiệm vụ được phân công, tiến hành kiểm tra và duyệt quyết toán các trung tâm.


Đang online: 739


Số lượt truy cập: 1926038

Doanh nghiệp đối tác